FINANSIERING av eiendom i Tyrkia

For noen en drøm, for mange en realitet: de bor der andre tilbringer ferien.

Å kjøpe en bolig i Tyrkia, vil ikke bare være en spennende opplevelse for deg, men det er også en god investering. Til tross for det faktum at Tyrkia har et hurtig voksende eiendomsmarked, er det fortsatt rimelige priser for utenlandske kjøpere. Gledelig er det at bankene, som har blitt klar over kunder fra utlandet, allerede har forbedret sine rutiner for å gi boliglån til utenlandske kjøpere.

Noen av bankene kan gi boliglån opp til 50% av eiendommens takserte verdi, noen opp til 75. Lån kan ha opp til 120 måneders løpetid, avhengig av kundens behov. Renten varierer, men man kan regne med ca 7% pro anno for lån i euro.

Vi kan, om nødvendig, hjelpe deg med å fremskaffe de nødvendige dokumenter her nede på plass

Skal legges ved søknaden:

1. Søknadsskjema

2. Kopi av pass

3. Tyrkisk skattenummer

4. Kopi av Tapu og Iskan (for objektet som skal finansieres)

5. Kredittopplysninger og info om tidligere kreditter og betalingshistorikk

6. Selvangivelse, lønnsslipper for de siste tre måneder

7. Kontoutskrifter for de siste tre måneder

8. Registreringsbevis på nåværende bolig

9. Gebyr på € 1300 

10.Bankens provisjoner 1% av lånebeløpet.

Disse bankene har vi valgt ut for deg:

Yapi Kredi Bank

Deniz Bank

Garanti Bank