Kjøpsprosessen

Å kjøpe eiendom i Tyrkia er en relativt enkel prosess og de fleste blir overrasket over hvor grei kjøpsprosedyren er i Tyrkia. Når alt er avtalt, kan en eiendomstransaksjon mellom to tyrkere være ferdig på en ettermiddag. For en utenlandsk kjøper tar det litt lenger tid, grunnet behovet for offisiell tillatelse fra de militære myndighetene.

Nedenfor finner du en oversikt over de viktigste trinnene i kjøpsprosessen:

 1. Finne en eiendom

2. Depositum / reservering

3. Kjøpskontrakt

4. Fullmakt

5. Militærgodkjenning

6. Skjøteoverføring (Tapu)

Trinn 1 - Finne en eiendom

I første omgang vil vi gå igjennom dine krav, basert på disse setter vi opp en liste med en rekke boliger, som vi føler stemmer med dine behov, for deretter å arrangere en visning. Vi ønsker at denne delen av prosessen skal være hyggelig, informativ og tilfredsstillende fra begynnelse til slutt.

Trinn 2 - Depositum / reservering

Når du har funnet en passende eiendom, vil du bli bedt om å betale et depositum for å sikre deg den. Denne avgiften er vanligvis på 10-20% av kjøpesummen, men det nøyaktige beløpet blir vi enige om i samråd med selger eller byggherre på kjøpstidspunktet. Når depositum er betalt, får du en kvittering, og det innbetalte beløpet blir skrevet inn i salgskontrakten.

Trinn 3 - Salgskontrakt

Nå er det tid for å sette opp en salgskontrakt mellom dere og selger. Denne vil inneholde informasjon som innbetalt depositum, avtalt salgspris, dato for overføring, og tillegsliste, hvis noen. Vi trenger to passbilder av den personen hvis navn skal stå på skjøtet, pluss en fullstendig kopi av passet ditt.

Trinn 4 - Fullmakt

Skulle du ikke være til stede i Tyrkia under overføring av eiendommen din, trenger du å gå til et notariuskontor for å signere et dokument, som gir din agent eller advokat fullmakt til å overføre eiendommen. Dette gjør at din representant kan overføre ditt skjøte til deg i ditt fravær.

Gratulerer! Den innledende fasen er fullført, og du trenger ikke å være til stede for ytterligere eiendomstransaksjoner. Trinn 2 til 4 tar bare et par timer å fullføre.

Trinn 5 - Militærgodkjenning

Detaljer om eiendommen, og deg / dere (kjøperne) blir til skjøtekontoret. En offisiell overføring blir søkt om, og all dokumentasjon blir sendt til Izmir for godkjenning. Dette er for å sjekke at eiendommen ikke ligger i en begrenset sone for utenlandske kjøpere etc. Godkjenning tar normalt 1,5 - 2 måneder.

Trinn 6 - Overføring av skjøte (Tapu)

Når militær godkjenning er gitt, blir det utsredt nytt skjøte i den nye eiere navnet og tilbakesendt tilbake til det lokale skjøtekontoret, som i sin tur kontakter din representant. Det er på dette punktet at siste del av betalingen betales til selger / byggherre og dermed er alt utført. Din representant eller advokat kan hente ut skjøtet på dine vegne hvis du har gitt dem fullmakt. Ditt skjøte oppbevares deretter på et sikkert sted i påvente av ditt neste besøk.

 

 

 


Kostnader ved kjøp av en eiendom i Tyrkia

Avgift for innføring i grunnboken / landregistret (skjøtet)

ca 400-700 euro (avhengig av kommune og type eiendom)

Skjøteavgift

For leiligheter fra € 1500 *, villaer fra ca. € 3000 *, € 40 behandlingsgebyr i landregistret * **. Den nåværende markedsverdien fastsettes av den respektive kommunen, inkludert 4% eiendomsoverføringsskatt *. Disse avgiftene må betales før omskjøtingen til den statseide Ziraat Bank.

Tolk på skjøtekontoret

€ 50 (offentlig godkjent tolk er lovpålagt)

Skriftlig fullmakt hos notarius publicus

€ 50 - € 150). Denne skriftlig fullmakten gir oss rett til å fullføre alle formaliteter som strøm / vann og papirarbeid på vegne av kjøperen.

Strøm-og vannabonnement ny eiendom

500 - 1500 euro (avhengig av kommune og type eiendom) *

Strøm-og vannabonnement kun NAVNEENDRING 

€ 100 - € 300 (avhengig av kommune og type eiendom) *

AVFALLsSKATT ÅRLIG

Ca € 25, kostnad for avfallsinnsamling fastsatt av kommunen i forhold til eiendommen, blir betalt årlig på forskudd.

MEGLER

3% provisjon av kjøpesummen

ÅRLIG kommuneskatt:

0,2% av skattemessig verdi på eiendommen, vanligvis mellom 150 og 500 euro.

Kommunale avgifter blir betalt årlig. Størrelsen på avgiften varierer med tomteverdien og bygningsverdien, avhengig av type, beliggenhet og bruk.

MÅNEDLIGE KOSTNADER

VANN

Vannforbruket avleses på vannmåleren, og skal betales hver måned. Betaling kan gjøres direkte til vannverket eller via bank ( fast betalingsoppdrag ).

STRØM

Strømmen skal Elektrisiteten vil bli belastet hver måned, fastavgift er ca 2 euro og må betales om du er her eller ikke. Betaling kan gjøres via fast betalingsoppdrag i bank.

Telefon og Internett

Begge deler faktureres hver måned. Betaling kan gjøres via fast betalingsoppdrag i bank.

Fellesutgifter til sameiet

I alle sameier er det en huseierforening med et styre bestående av eierne av leilighetene. Formålet med dette er drift og vedlikehold av en bygning eller et borettslag. Hver eier er pålagt å betale sin del av kostnadene (fastsettes av styret).

Et budsjett for årlige utgifter for sameiet skal legges frem på den årlige generalforsamlingen og må godkjennes av de stemmeberretigede eierne eller deres representanter med flertall. Kostnadene kan - avhengig av de ønskede tjenestene - variere betydelig. Husleien inkluderer lønn og sosiale kostnader til vaktmester, vedlikehold av hager, vedlikehold av heiser, bygningsreparasjoner, basseng pleie og vedlikehold, vann til vanning av hage, strøm til belysning av fellesarealer, forsikring, vakthold, kontroll og administrasjonskostnader . Om det er basseng i eiendommen vi avgiften normalt beløpe seg til ca 50 euro per måned.