Tapu Masraflari

Mülk sahibi gayrimenkulünü sattığında tapu dairesinde satış işlemlerini yapabilmek için alıcıyla beraber tapu dairesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılı için belirlediği oranlarda tapu harcı ödemesi gerekiyor.

Tapu harcı hesaplama işleminde 2017 yılı oranı binde 15 olarak belirlendi. Yani gayrimenkulün tapu dairesindeki tapu devir işlemleri için taşınmazın asıl satış bedeli üzerinden binde 15 oranında tapu harcı ödenmesi gerekiyor. Tapu harcı, bazı durumlarda satıcı olan mülk sahibi alıcıyla anlaşma yaparak binde 30'luk oranı yalnız alıcıdan tahsil edilebiliyor.

Tapu masrafları kapsamında tapu harcı dışında tapu döner sermaye masrafları da bulunuyor. Tapu harcı hesaplama 2017 yılında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılı tarifesine göre, tapu döner sermaye tutarı yüzde 10,11'lik yeniden değerleme oranı ile birlikte 82,50 lira olan bedelin de tapu harcı ile birlikte ödenmesi gerekiyor.

Tapu Harcı Hesaplama 2017 Tablosu ( alıcı ödeyecekse)

-500 bin lira satış değeri olan ev için 15 bin lira,
-400 bin lira satış değeri olan ev için 12 bin lira,
-300 bin lira satış değeri olan ev için 9 bin lira,
-200 bin lira satış değeri olan ev için 6 bin lira,
-100 bin lira satış değeri olan ev için 3 bin lira tapu harcı ödemesi yapılıyor.

Tapu Harcı Nedir?

Devletin verdiği hizmet üzerinden aldığı maddi bedele harç diyoruz. Emlak ve gayrimenkul kapsamında kamu kuruluşlarından yapılan işlemlerde ise tapu harcı alınıyor.Tapu harcı, gayrimenkul alım – satım işlemleri sırasında vatandaştan tahsil edilen tapu hizmetlerinin bedeline deniyor. Tapu harcı yatırılmadığı takdirde tapu işlemleri gerçekleştirilemiyor.

Tapu Harcı Oranı

Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde devletin önemli bir gelir kaynağı olarak bildiğimiz tapu harcı her yıl değişen oranlarla belirleniyor. Önceki yıllarda tapu harcı oranı 1000'de 33 iken son yıllarda tapu harcı oranında değişime gidilerek bu rakam 1000'de 15'lere kadar indi.

Vekaletname

Vekaletname sizin yokluğunuz durumunda, sizin adınıza önemli kararlar almak için başkasına verdiğiniz bir yetki kağıdıdır. Noter de toplam 600TL (Türk Lirası) gibi bir maliyet çıkmaktadır.

DASK

Satın aldığınız mülke Hükümet DASK sigortasının yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu sigorta deprem durumunda mülkiyetin inşası için gerekli maliyetin %20 sini kapsamaktadır. Sigorta yapıldıktan sonra alıcı tüm risklerin azalması için ve binanın seviyesini artırmak için özel ek sigorta almak zorunda kalacaktır.

Belediye ve çöp vergisi

Alıcı belediye ve çöp vergisi ödemesi için yerel yönetime kayıt olması gerekmektedir. Alıcı evinin elektirk ve su gibi ihtiyaçlarının açılması için belediyeye belirli bir ücret vermesi gerekmektedir. Bu ücretler zorunludur verilmez ise açılamaz olduğu için bu prosedürlerin tamamlanması gerekmektedir. 2015 yılında su için 150 TL, elektrik için 750 TL gibi bir masraf ödeyebilirsiniz.

Emlakcı Komisyonu

Yetkili emlakçılar hem alıcıdan ve hem satıcıdan sözleşme meblağının %3’ünü alırlar.

Sürekli Masraflar

Emlak Vergisi: Belediyenin belirlediği emlak değerinin %0.1 kadar her yıl en geç Mart ayı sonuna kadar ödenmelidir.

Ev Sigortası: Bu 300 TL ile 500 TL arasında bir değer çıkacaktır. Gayrimenkulun ebadı ve niteliği önemlidir.

Elektrik Aboneliği
Elektrik saati yaklaşık 200 TL (bir defalık ödenen depozito).
Bağlı olan elektrik saatinin aboneliğini değiştirmek yaklaşık 80 TL.
Elektrik kullanımı KW/h başına yaklaşık 20 kuruş

Su Aboneliği
Su sayacı yaklaşık 280 TL (bir defalık ödenen depozito).
Bağlı olan su sayacının aboneliğini değiştirmek yaklaşık 80 TL.
Su sarfiyatı bedeli 1 m3 başına 15 kuruş

Telefon Aboneliği
Telefon aboneliği aylık yaklaşık 15 TL.
Konuşma ücreti dakikası yaklaşık 30 kuruş.